Kuopio Innovation

Taking ideas further

Games for Health Finland

(in English)

Pelilliset menetelmät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena

Games for Health Finland -toiminta siirtyy Savonia-ammattikorkeakoululle 1.12.2016 alkaen.

Terveysteknologioiden ympärille rakennettavat uudenlaiset pelilliset palvelut ja sovellukset mahdollistavat olemassa olevan terveysteknologian tehokkaamman hyödyntämisen terveyden edistämisessä, jossa painotetaan entistä enemmän sairauksien ennaltaehkäisyyn vaikuttavia elämäntapamuutoksia ja omahoitoa. Pelillisyydellä on monia mahdollisuuksia mm. lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä, vanhusten ja vammaisten kotona asumisen tukemisessa, kuntoutustoiminnassa, terveellisten elämäntapavalintojen ja terveyttä edistävien käytäntöjen tuomisessa arkeen.

Pelillistämisessä on kyse peleistä lainattujen ominaisuuksien ja teknologioiden soveltamisesta terveyden edistämisessä. Näin voidaan osallistaa, motivoida, innostaa ja sitouttaa ihmisiä toimimaan tavoitteellisesti terveellisten elämäntapavalintojen mukaisesti esimerkiksi liikkumisen lisäämiseksi ja ravitsemuksen parantamiseksi.

Games for Health Finland -verkosto yhdistää pohjoissavolaista ja kansallista liiketoiminta-, tutkimus- ja koulutusosaamista uudeksi Games for Health -liiketoiminnaksi.

Vuonna 2014 käynnistynyt verkosto on noteerattu laajalti ympäri Suomea ja kansainvälisesti esim. ICT2015 –raportti (yhtenä ratkaisuna äkillisen rakennemuutoksen vaikutusten lievittämiseksi), Terveysteknologia- ja lääketeollisuus, yritykset, julkinen sektori, tutkimusorganisaatiot.

Ideoi, kehitä, toteuta yhdessä Games for Health Finland -verkoston kanssa!

Games for Health Finlandin rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto ja Kuopion kaupunki.

Games for Health Finland tilaisuudet 2016

Lisätietoja:

Tiina Arpola
Asiantuntija / Yrityskehitys, Uudet avaukset
Puh. 050 592 6662 (1.12.2016 alkaen 044 785 6450)
tiina.arpola(at)kuopioinnovation.fi (1.12.2016 alkaen tiina.arpola(at)savonia.fi)

Antti Kotimaa
Asiantuntija  / Yrityskehitys, Hyvinvointi ja lääkekehitys
Puh. 045 657 9650 (1.12.2016 alkaen 044 788 6449)
antti.kotimaa(at)kuopioinnovation.fi (1.12.2016 alkaen antti.kotimaa(at)savonia.fi)

 
Facebook (GamesForHealthFinland)
Twitter (gfhfinland)
Slideshare (gamesforhealthfinland)
 

Lisätietoja myös sivun oikeassa reunassa!

Valmistelussa/käynnissä olevat toiminnat:

Julkaisut:

Verkosto: