Kuopio Innovation

Taking ideas further

 

Osa Kuopio Innovationin toiminnasta Savonia-ammattikorkeakoululle

10.10.2016

Savonia-ammattikorkeakoulu laajentaa aluekehitystä tukevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaansa ja vahvistaa painoalojensa osaamistaan vastaanottamalla Kuopio Innovationin hankkeita ja henkilöstöä osaksi toimintaansa.

Savonian osakeyhtiön hallitus päätti maanantaina kokouksessaan hyväksyä neuvotteluiden tuloksena määräytyneen hankesalkun sekä osan Kuopio Innovationin henkilöstöstä siirtymisen Savonialle. Siirtyvän henkilöstön määrä on kolme työntekijää ja siirto toteutetaan liikkeenluovutusperiaatteiden mukaisesti. Hankkeiden hallinnointi siirtyy Savonialle 1.12.2016 alkaen.

Muutos tukee Savonian strategian toteutusta vahvistaen sen vaikuttavuutta yritysläheisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Siirtyvät hankkeet ovat Kestävän kaivostoiminnan arvoverkot, Health Game Lab ja DigiKyky.

– Siirtyvien hankkeiden vuosina 2017–2018 toteutettava kokonaisvolyymi on noin 612 000 euroa ja ne viedään loppuun hankkeille asetettujen suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Siirtyvän henkilöstön osaaminen vahvistaa osaltaan Savonian painoalojen toimintaa, toteaa vararehtori Mikko Vuoristo.

Siirto on osa Kuopion kaupungin palvelualueorganisaatioiden uudistamista. Yhtenä keskeisenä tavoitteena uudistuksessa on alueellisen yhteistyön kehittäminen erityisesti yritysrajapinnassa olevan hanketoiminnan osalta, sekä yhteistoiminnan lisääminen koulutusorganisaatioiden kanssa.

Kuopion kaupunki tulee jatkossa keskittymään palvelualueuudistuksen linjausten mukaisesti kaupungille strategisesti tärkeiden hankkeiden toteuttamiseen.

– Yritysrajapinnassa Kuopio Innovationin toteuttamaa hanketoimintaa ei tulla jatkossa harjoittamaan samassa laajuudessa, vaan jatkossa pyritään lisäämään yhteistyötä eri koulutusorganisaatioiden kanssa. Kuopio Innovationin nykyinen palvelurakenne integroidaan pääosin Kuopion kaupungin alaisuuteen. Hanketoiminta tullaan jakamaan siten, että osa hankkeista siirtyy Kuopion kaupungille ja osa nyt tehdyn päätöksen myötä Savonialle, toteaa Kuopio Innovationin toimitusjohtaja Jukka Pitkänen

– Savonia-ammattikorkeakoululla on pitkät perinteet tuloksekkaan hanketoiminnan toteuttamisesta yritysrajapinnassa ja tältä osin oli luonnollista löytää Kuopio Innovationin hallinnoimille hankkeille hyvä jatkaja juuri Savoniasta, jatkaa Pitkänen.

Lisätietoja:

Mikko Vuoristo
Vararehtori
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Puh. 044 785 5003

Jukka Pitkänen
Toimitusjohtaja
Kuopio Innovation Oy
puh. 044 718 2085

 

Alkuperäinen Savonia-ammattikorkeakoulun tiedote.

Kuopio Innovationin uutisia