Kuopio Innovation

Taking ideas further

Palvelut

Startup - Esihautomo ja hautomo

Tarjoamme palveluita liiketoimintaa suunnitteleville henkilöille ja tiimeille sekä aloittaville yrityksille liikeidean kehittämisessä ja liiketoiminnan suunnittelussa. Kehitämme rinnallasi liikeideaasi ja avustamme liiketoiminnan käynnistysvaiheessa. Lue lisää

Growup - Liiketoiminnan kasvu

Tarjoamme liiketoiminnan kehittämispalveluita vahvaan kasvuun tähtääville yrityksille. Olemme tukena tuotekehityksen ja tuotteistamisen eri vaiheissa. Osallistumme asiakkaidemme liiketoiminnan analysointiin ensisijaisten kehittämiskohteiden tunnistamiseksi, ja autamme löytämään sopivia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita. Tarjoamme monialaista osaamista, uusien teknologioiden kaupallistamiseen liittyviä asiantuntijapalveluja sekä kontakteja. Lue lisää

Uudet avaukset - Liiketoiminnan laajentaminen

Kehitämme ja toteutamme uudenlaisia avauksia sisältäviä hankkeita, joilla voidaan vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä. Yhteistyöverkoston kanssa valmistelluilla toimenpiteillä voidaan edistää yritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Edistämme yritysten, keskeisten tutkimusryhmien ja julkisen sektorin välistä verkostoitumista ja autamme rakentamaan kumppanuuksia. Hyödynnämme eri kehitysohjelmien tuomia mahdollisuuksia alueen yritysten ja innovaatioympäristön kehittämiseksi. Lue lisää