Kuopio Innovation

Taking ideas further

NEXT LEVEL – Liiketoiminta uudelle tasolle

Hyppää mukaan muutokseen ja lähde kehittämään liiketoimintasi seuraavalle tasolle. Haluamme saada Kuopion alueen potentiaaliset pk- ja startup-yritykset vahvan kasvun uralle.

Tarvelähtöistä ja yksilöllistä liiketoiminnan kehittämistä

Hallittu nopea kasvu vaatii vahvaa osaamista ja muuntautumiskykyä sekä yritysten johdolta, että henkilöstöltä. Kehitämme kokonaisvaltaisesti kunkin yrityksen tarpeista lähtien muun muassa yrityksen johtamis-, työn organisointi-, kaupallistamis- ja tuotteistamisosaamista, jotta yritysten tuottavuus, kilpailukyky ja kasvun hallinta paranevat. Toimenpiteitä kohdistetaan myös erilaisten kasvun esteiden tai hidasteiden poistamiseen sekä uusien kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Vahvaan kasvuun intensiivisen sparrauksen ja vertaisryhmätuen avulla

Sparrauksessa hyödynnetään henkilö-, ryhmä- ja yrityskohtaisia sparrauksia, sekä lisäksi klubi-toimintaa, mikä toimii eräänlaisena vertaisryhmäverkostona. Sparraajina toimivat ulkopuoliset, eri alojen pitkän linjan liiketoimintaosaajat ja asiantuntijat, jotka ovat mukana yrityksen liiketoiminnan koko kehittämismatkan ajan. NEXT LEVEL -toiminnot pohjaavat Kuopio Innovationin strategiaan tukemalla yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä tuottavuutta ja kilpailukykyä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. NEXT LEVEL toteutetaan yhteistyössä mm. FiBAN:in, Hallituspartnerien, Kuopion Alueen Kauppakamarin, Kuopion Kaupungin yrityspalveluiden ja Savon Yrittäjien kanssa.

Lataa esite

Ota rohkeasti yhteyttä:

Juha Vilhunen
Asiantuntija / Yrityskehitys, kasvuyritykset
Puh. 045 139 3971
juha.vilhunen(at)kuopioinnovation.fi

Marja-Leena Laitinen
Asiantuntija / Yrityskehitys, Startup- ja kasvuyritykset
Puh. 045 657 9569
marja-leena.laitinen(at)kuopioinnovation.fi
 

Hankkeen perustiedot:

  • Tavoitteena on kohdeyritysten saaminen vahvaan hallittuun kasvuun intensiivisen kouluttamisen/sparrauksen avulla. Hankkeessa kehitetään tarvelähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti mm. kunkin yrityksen johtamis-, työn organisointi-, kaupallistamis- ja tuotteistamisosaamista, jotta yritysten tuottavuus, kilpailukyky, kasvun hallinta ja sitä kautta myös työhyvinvointi paranevat.
  • Hankkeen toteuttaja on Kuopio Innovation Oy.
  • Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Savon Ely-keskus ja Kuopion kaupunki.
  • Hankkeen kesto: 1.3.2016-28.2.2018
  • Tietoa rakennerahastosta: Rakennerahastot.fi on verkkopalvelu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille.
 

Rahoittajina toimivat: