Kuopio Innovation

Taking ideas further

Runway – Innovaatioiden kaupallistamiskiitotie

Tehokkaalla Runway-toimintamallilla jatketaan yritysten liiketoiminnan kehittämisen tukemista yrityskohtaisesti räätälöitynä palveluna

Runway-toiminnassa tarjotaan pk-yrityksille markkina- ja loppukäyttäjälähtöisiä palveluja, joilla nopeutetaan ja tehostetaan yritysten ideoiden ja osaamisten tuotteistamis- ja kaupallistamisprosessia sekä lisätään yritysten välistä yhteistyötä ja kaupallistamisosaamista. Projektissa kehitettyä toimialariippumatonta toimintamallia hyödynnetään Kuopio Innovationin liiketoiminnan kehityspalveluna kaikille yritysasiakkaillemme.

Runway-palvelussa kehitetään, tuotteistetaan, testataan sekä pilotoidaan tuotteita ja palveluja loppuasiakkaiden kanssa tiiviissä yhteistyössä. Tuotetta/palvelua muokataan asiakastarpeiden sekä asiakas- ja käyttäjäkokemusten perusteella. Näin varmistetaan, että tuotekehitys- ja tuotteistamisvaiheiden tuloksena saadaan tuote tai palvelu, joka vastaa loppukäyttäjän tarpeisiin ja sopii myös toiminta- ja käyttöympäristöön juuri oikealla tavalla. Runway-palveluprosessin loppuvaiheessa viimeistellään liiketoimintakonsepti, tehdään ensimmäiset kaupat ja saadaan näin ensimmäiset kullanarvoiset referenssiasiakkaat uudelle tuotteelle/palvelulle.

Palvelun tavoitteena on nopeuttaa vahvaa kasvua uusien tuotteiden/palveluiden avulla tavoittelevien yritysten tai yritysryhmien uusien tuotteiden kaupallistamisprosessia, myynnin käynnistymistä ja liiketoiminnan kasvua.

– Onnistuminen edellyttää tiivistä ja jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaiden, loppukäyttäjien ja kaupallistajatahojen kesken, jotta yhteinen tavoite säilyy kirkkaana kaikilla tahoilla koko kehitys-, tuotteistamis- ja kaupallistamisprosessin ajan, painottaa asiantuntija Juha Vilhunen.

– Uusien tuotteiden/palveluiden kehitysputkissa pk-yritysten henkilöstö pääsee mukaan pitempiaikaiseen, tiiviiseen, syvällistä yritysosaamista luovaan valmennusprosessiin ja toimintamallin tuloksena tämä osaaminen jää toimijoiden tärkeäksi pääomaksi prosessin jälkeen.

Runway-toimintaa jatketaan nyt Kuopio Innovationin maksullisena palveluna, johon yritykset pääsevät mukaan haluamakseen ajaksi. Osallistumismaksun suuruus riippuu palvelun piirissä mukanaoloajasta ja valmennustarpeen laajuudesta. Haluamme näin tarjota mahdollisimman monelle yritykselle mitoitukseltaan yrityksen tarpeisiin ja aikatauluihin soveltuvan palvelukokonaisuuden.   

Runway-toimintamalli kehitettiin Runway-hankkeen aikana 1.5.2010–31.12.2014, ja sen rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Savon liitto, projektiin osallistuvat yritykset, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Kuopion kaupunki.

Katso Runwayn esittelyvideo (6 min.)

Lue lisää:

Runway mediassa:

Blogit

Lisätietoja:
 
Juha Vilhunen
Asiantuntija
Yrityskehitys, kasvuyritykset
Puh. 045 139 3971
juha.vilhunen(at)kuopioinnovation.fi

Kalevi Voutilainen
Asiantuntija
Yrityskehitys, kasvuyritykset
Puh. 050 378 5610
kalevi.voutilainen(at)kuopioinnovation.fi
  • Vuodesta 2015 eteenpäin toimintamallia sovelletaan kasvuyritysten hyödyksi. Tavoitteena edistää suurten ja pk-yritysten yhteistyötä ns. spin-off -toiminnassa uusien liikeideoiden havaitsemiseksi ja jalostamiseksi.
  • Toimintamalli kehitettiin Runway-hankkeen aikana, vuosina 2010–2014. Tuotekehitys- ja tuotteistamismalli myötävaikutti n. 30 uuden työpaikan, neljän yrityksen (spin-off), 12 uuden tuotteen ja palvelun sekä kahden tuotekonseptin syntymiseen. Projektiin osallistui 36 yritystä.