Kuopio Innovation

Taking ideas further

UUDET AVAUKSET - Liiketoiminnan laajentaminen

Kehitämme ja toteutamme uudenlaisia avauksia sisältäviä hankkeita, joiden avulla vahvistetaan yritysten toimintaedellytyksiä. Yhteistyöverkoston kanssa valmistelluilla ja toteutetuilla toimenpiteillä edistetään yritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Yhdessä olemme enemmän. Tavoitteenamme on yritysten näkyvyyden ja osaamisen nostaminen kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistapahtumissa. (ks. opas)

Autamme yritysten, keskeisten tutkimusryhmien ja julkisen sektorin välistä verkostoitumista ja kumppanuuksien rakentamista. Hyödynnämme eri kehitysohjelmien tuomia mahdollisuuksia alueen yritysten ja innovaatioympäristön kehittämiseksi.

Tavoitteenamme on lisätä Kuopion alueen vetovoimaisuutta ja sijoitusten saamista alueelle yhteistyössä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Käynnissä olevat kokonaisuudet liiketoiminnan laajentamiseen:

Ota yhteyttä (tarkemmat yhteystiedot yllä ja oikealla olevista sivulinkkeistä)

Arto Holopainen
Asiantuntija
Yrityskehitys, Teknologia- ja liiketoimintaennakointi
arto.holopainen(at)kuopioinnovation.fi
Puh. 045 139 3996


 

 

Käynnissä olevat kokonaisuudet:

  • DigiKyky: Yrityksen digitaalisen kyvykkyyden nostaminen tuottavuuden ja kilpailukyvyn edistämiseksi.
  • Games for Health Finland: Terveyspelien ja pelillistämisen tavoitteena on terveyden edistäminen peleistä lainattuja ominaisuuksia ja teknologiaa yhdistämällä ja hyödyntämällä.
  • Human Security Finland: Inhimillisen turvallisuuden verkoston tavoitteena on luoda osaamisesta liiketoimintaa yhdessä paikallisten kanssa. Toiminta keskittyy hauraille ja kriisialueille.
  • Inka – Innovatiiviset kaupungit:Tavoitteena on innovaatioympäristöjen kehittäminen. Edistetään yritysten, keskeisten tutkimusryhmien ja julkisen sektorin välistä verkostoitumista sekä rakennetaan kumppanuuksia.
  • Kestävä kaivostoiminta: Toiminnan tavoitteena on auttaa yrityksiä omaksumaan kestävän kaivostoiminnan pelisääntöjä ja sitä kautta pääsemään kaivosliiketoiminnan verkostoihin kehittyvillä markkinoilla.
  • Terveysteknologian kehityskeskus: Tavoitteena on Pohjois-Savon asiakastarpeista lähtevän innovaatio-, testaus- ja kehitystoiminnan lisääminen sekä yritysten liiketoiminnan kasvun edistäminen nopeuttamalla innovaatioiden koti- ja varsinkin vientimarkkinoille pääsyä.
  • Itä-Suomen työturvallisuuden harjoitusalue: Tavoitteena on valmistella työturvallisuuden harjoitusalueen toimintakonsepti ja määritellä tuleva organisaatio. Työturvallisuuden harjoitusalue rakentuu Pelastusopiston harjoitusalueen yhteyteen.