Kuopio Innovation

Taking ideas further

INKA tähtää innovaatioympäristöjen kehittämiseen

Kuopio on kumppanina INKA-ohjelman Tulevaisuuden terveys -teemassa. Tavoitteena on synnyttää korkeaan hyvinvoinnin ja terveyden osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Kuopion alueella toiminta pohjautuu yhteistyöhön asiakkaiden (yritykset, kaupunki, KYS ja tutkimustahot) kanssa.

Tarjoamme innovaatioympäristöjen kehittämiseen suunnattuja palveluja. Toiminta on verkottumista, kumppanuuksien rakentamista ja pilotointeja, joissa vahvoina osaamisalueina ovat lääkekehitys, uudet hoitomuodot, hyvinvointiteknologia ja -palvelut sekä ravitsemus.

Kuopiossa Tulevaisuuden terveys -teeman painopisteet ovat:

Yhteistyössä Kuopiosta rakennetaan vetovoimaista ja kansainvälistä hubia sekä terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemiä. Kehitämme alueen hyödynnettävissä olevia käyttäjälähtöisiä innovaatioalustoja ja niiden toimintamalleja kansallisesti yhteistyössä muiden INKA -ohjelman kumppanikaupunkien kanssa.

Tilaisuudet 2015–2016

Kilpailut ja haut:

Ota yhteyttä:

Anneli Tuomainen
Asiantuntija
Yrityskehitys, Innovaatioympäristöt
Puh. 040 501 8030
anneli.tuomainen(at)kuopioinnovation.fi


Ohjelman perustiedot:

Valmistelussa/käynnissä olevat toiminnat:

  • Mavire: Räätälöidyillä ravitsemusratkaisuilla suunnitellaan ja valmistetaan parempia välipaloja ikäihmisille. (Hankkeen kesto: 2015–2016)
  • Valmuska: Muistisairaiden kotona asumisen ja hoivapalvelujen tueksi kehitetään uusia ratkaisuja, mm. tutkitaan älykkään valaistuksen ja lämpöviihtyvyyden vaikutusta muistisairaiden hyvinvointiin. (Hankkeen kesto: 2015–2016)
  • Computational Spectral Imaging for Biological and Biomedical Applications (CSIBIOMED): Hankkeessa tutkitaan fotoniikan ja ICT:n yhteistyönä laskennallisen spektrivärikuvantamisen uusimpia menetelmiä biologian ja biolääketieteen sovelluksiin. Sovellukset ovat hyvinvoinnin ja ympäristön monitoroinnin painoaloilla. Hankekonsortiossa Itä-Suomen yliopisto ja 6 yritystä. Lisätietoja: arja.kullaa(at)uef.fi. (Hankkeen kesto: 1.1.2016–31.12.2017)
  • Minä valitsen ja ympäristö tukee: Hanke hyödyttää liiketoimintaa useilla toimialoilla, joukkoruokailuyrityksistä terveysteknologian toimijoihin. Hankekonsortiossa on Itä-Suomen yliopisto, VTT, THL, Leijona catering, Savonia-AMK ja  useita yrityksiä. Lisätietoja: marjukka.kolehmainen(at)uef.fi. (Hankkeen kesto: 1.1.201–31.12.2017)

Aiemmat toiminnat:

  • TULETKO: Tulevaisuuden turvallinen kotihoito -hankkeessa kotihoitoon haetaan uusia ratkaisuja hyvinvointiteknologiayrityksiltä. (Hankkeen kesto: 3.10.2014–30.4.2016)

 Julkaisut: