Kuopio Innovation

Taking ideas further

DigiKyky – Yrityksen digitaalisen kyvykkyyden nostaminen tuottavuuden ja kilpailukyvyn edistämiseksi

Digikyky siirtyy Savonia-ammattikorkeakoululle 1.12.2016 alkaen.

Digitaitoiset yritykset ovat ketteriä toimintamalleiltaan, kommunikoivat aktiivisesti ja hyödyntävät uutta teknologiaa. DigiKyky-koulutushanke tähtää yritysten digitaalisen ajattelun käynnistämiseen ja kyvykkyyden nostamiseen. Digitalisaatiota hyödyntämällä yritys pystyy 

Koulutushanke on jaettu neljään kokonaisuuteen, joista jokaisesta järjestetään yksi tai kaksi koulutuspäivää. 

Yhteisten koulutuspäivien jälkeen jatketaan realististen toteuttamissuunnitelmien työstämistä pienemmissä yritysryhmissä. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat toimialasta riippumatta kaikki kasvuhakuiset yritykset, henkilöstö ja sen johto mukaan lukien. Hankkeeseen pääsee mukaan yhteensä 50 pohjoissavolaista yritystä.  

DigiKyky koulutuspäivät vuosina 2016–2017:

Muut Digi-aiheiset tilaisuudet/koulutukset 2016–2017:

Aiheesta lisää:

Lisätietoja:

Arto Holopainen
Asiantuntija
Puh. 045 139 3996
arto.holopainen(at)kuopioinnovation.fi
 
Digikyky-hankkeen projektipäälliköksi 1.12.2016 alkaen Marja Turunen Savonia-ammattikorkeakoululta.
 
#Digikyky
 

DigiKyky-koulutuskokonaisuus saa Euroopan sosiaalirahaston tukea. Koulutuksiin osallistuvilta henkilöiltä tulee EU-lainsäädännön mukaan kerätä henkilötason tietoja, joiden tavoitteena on seurata, että ohjelman toimenpiteet kohdentuvat oikein. Rekisterin omistaja on työ- ja elinkeinoministeriö. Koulutuspäivään osallistuja on velvollinen täyttämään seuraavat aloitus- ja lopetuslomakkeet. Lomakkeet löytyvät täältä.


Hankkeen perustiedot:

 

Rahoittajina toimivat: