Kuopio Innovation

facebook
Menu Ota yhteyttä

Human Security Finland

Liiketoimintaa inhimillisen turvallisuuden osaamisesta

Human Security Finland on kansallinen kehitys- ja kriisiliiketoiminnan verkosto. Human Security Finland tuottaa palveluja katastrofi- ja konfliktialueille, hauraisiin valtioihin sekä kehitysmaihin tähtäävän liiketoiminnan tukemiseen. Verkostossa on mukana n. 70 yritystä eri toimialoilta (ks. esite) ja se tekee yhteistyötä viranomaisten, järjestöjen sekä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. Human Security Finland tekee yritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävää yhteistyötä Team Finland -verkoston kanssa. Kuopio Innovation koordinoi Human Security Finland -verkoston toimintaa.

  • Luo uutta liiketoimintaa, tutkimusta ja koulutustarjontaa suomalaisesta inhimillisen turvallisuuden osaamisesta kriisinhallinnan tueksi ja globaalien kehityshaasteiden ratkaisemiseksi

  • Edistää liikekumppanuutta kehitysmaissa ja kriisialueilla, joissa inhimillisen turvallisuuden uhkia ovat luonnonkatastrofit, konfliktit ja köyhyys

  • Vahvistaa yritysten roolia kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa

Kehitysliiketoiminta on liiketoimintaa, jossa rakennetaan liikekumppanuuksia kehitysmaihin ja jolla tuotetaan kehitystä kestävästi tukevia ratkaisuja köyhyyden vähentämiseen. Liiketoiminta kohdistuu ennen kaikkea yksityissektorin kehittämiseen ja sitä kautta paikallistalouksien vahvistamiseen. Kehitysliiketoiminta edistää kauppaa tukevaa kehitysyhteistyötä ja helpottaa siirtymistä kehitysyhteistyöstä kaupalliseen yhteistyöhön. 

Kriisiliiketoiminta on liiketoimintaa, jossa tuotetaan ratkaisuja luonnonkatastrofien ja konfliktien ennaltaehkäisyyn, kriisinhallintaan ja jälleenrakentamiseen. Kriisiliiketoiminta kohdistuu kriisialueiden yksityissektorin kumppanuuksien rakentamisen lisäksi kriisinhallinnan, rauhan ja turvallisuuden rakentamisen sekä humanitaarisen avun organisaatioihin. 

Human Security Finland tilaisuudet 2015

Lisätietoja:

Jyri Wuorisalo
Asiantuntija
Yrityskehitys, Kehitys- ja kriisiliiketoiminta
Puh. 050 379 5215
jyri.wuorisalo(at)kuopioinnovation.fi

Facebook: www.facebook.com/humsecfin

Lisätietoja myös sivun oikeassa reunassa!