Kuopio Innovation

Taking ideas further

Human Security Finland

Human Security Finland -toiminta siirtyy Savonia-ammattikorkeakoululle 1.12.2016 alkaen.

Liiketoimintaa inhimillisen turvallisuuden osaamisesta

Human Security Finland on kansallinen kehitys- ja kriisiliiketoiminnan verkosto. Human Security Finland tuottaa palveluja katastrofi- ja konfliktialueille, hauraisiin valtioihin sekä kehitysmaihin tähtäävän liiketoiminnan tukemiseen. Verkostossa on mukana n. 70 yritystä eri toimialoilta (ks. esite) ja se tekee yhteistyötä viranomaisten, järjestöjen sekä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa. Human Security Finland tekee yritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävää yhteistyötä Team Finland -verkoston kanssa. Kuopio Innovation koordinoi Human Security Finland -verkoston toimintaa.

Kehitysliiketoiminta on liiketoimintaa, jossa rakennetaan liikekumppanuuksia kehitysmaihin ja jolla tuotetaan kehitystä kestävästi tukevia ratkaisuja köyhyyden vähentämiseen. Liiketoiminta kohdistuu ennen kaikkea yksityissektorin kehittämiseen ja sitä kautta paikallistalouksien vahvistamiseen. Kehitysliiketoiminta edistää kauppaa tukevaa kehitysyhteistyötä ja helpottaa siirtymistä kehitysyhteistyöstä kaupalliseen yhteistyöhön. 

Kriisiliiketoiminta on liiketoimintaa, jossa tuotetaan ratkaisuja luonnonkatastrofien ja konfliktien ennaltaehkäisyyn, kriisinhallintaan ja jälleenrakentamiseen. Kriisiliiketoiminta kohdistuu kriisialueiden yksityissektorin kumppanuuksien rakentamisen lisäksi kriisinhallinnan, rauhan ja turvallisuuden rakentamisen sekä humanitaarisen avun organisaatioihin. 

Human Security Finland tilaisuudet 2015

Lisätietoja:

Jyri Wuorisalo
Asiantuntija
Yrityskehitys, Kehitys- ja kriisiliiketoiminta
Puh. 050 379 5215
jyri.wuorisalo(at)kuopioinnovation.fi (1.12.2016 alkaen jyri.wuorisalo(at)savonia.fi)

Facebook: www.facebook.com/humsecfin

Lisätietoja myös sivun oikeassa reunassa!

 

Valmistelussa/käynnissä olevat toiminnat:

  • Sambia: Lumwanan kaivosalueella Sambian ja Kongon rajaseudulla on käynnissä kestävän kaivostoiminnan yhteistyö.
  • Barents 2015 -pelastusharjoitus: Human Security Finland on mukana valmistelemassa Barentsin alueen kansainvälistä pelastusharjoitusta, joka on syksyllä 2015.
  • Syyrian jälleenrakentaminen: Syyrian jälleenrakennusvaiheeseen valmistautuminen alkaa yritysverkoston rakentamisella.

Julkaisut:

Verkosto: