Kuopio Innovation

Taking ideas further

Terveysteknologian kehityskeskus

Pohjois-Savon alueen yhdeksi tärkeimmäksi osaamisalueeksi on muodostunut terveys- ja hyvinvoinnin osaaminen sekä tutkimus. Terveysteknologian kehityskeskuksen tavoitteena on Pohjois-Savon asiakastarpeista lähtevän innovaatio-, testaus- ja kehitystoiminnan lisääminen sekä yritysten liiketoiminnan kasvun edistäminen nopeuttamalla innovaatioiden koti- ja varsinkin vientimarkkinoille pääsyä. Keinoina ovat aiempaa tehokkaampi ja paremmin kohdennettu yhteistyö, neuvonta, olemassa olevien kehitys- ja testausympäristöjen hyödyntäminen, referenssien ja tutkimustulosten saaminen sekä kaikkien saavutusten esille tuominen. Viimeksi mainitun tavoitteena on houkutella alueelle lisää yrityksiä, osaavia työntekijöitä ja investoijia. 

Toimintojen kehittymisen myötä Pohjois-Savon alueelle tulee käyttöön uusimmat tuotteet, palvelut ja ratkaisut, joilla tehdään terveys- ja hyvinvointipalveluista kustannustehokkaampia ja laadukkaampia. Kun kehitysvaiheessa mukaan on otettu myös kansainvälisiä yhteistyökumppaneita (sairaalat, yritykset, sijoittajat), saadaan näiden kautta uudet tuotteet ja palvelut nopeammin ja edullisemmin myös vientimarkkinoille. Toimintojen myötä alueelle syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja. 

Terveysteknologian kehityskeskus hankkeen tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa alueen terveysteknologian osaamista ja kehitystoimintaa sekä nostaa alueen tunnettuutta ja houkuttelevuutta terveysteknologiakeskittymänä.

Terveysteknologian kehityskeskus -hankkeen puitteissa yrityksiä valmennetaan kansainvälisten rahoitusinstrumenttien hyödyntämisestä, edesautetaan yritysten tuote- ja palvelukehitystä ja markkinoille pääsyä sekä edistetään Terveysteknologiayritysten näkyvyyttä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Julkisen terveydenhuollon, tutkimuksen, koulutuksen ja yritysten yhteistyötä tiivistää etenkin hankkeessa käynnistettävä Living Lab- toiminta, jolloin yritykset saavat palautetta tuotteistaan ja ratkaisuistaan aidossa käyttöympäristössä.

Julkaisut

Tapahtumat 2016

Esitteet

Lisätietoja:

Johanna Jylhä-Ollila
Asiantuntija / Yrityskehitys, Terveys- ja hyvinvointipalveluliiketoiminta
Puh. 045 139 8984
johanna.jylha-ollila(at)kuopioinnovation.fi
 

Hankkeen perustiedot:

  • Terveysteknologian kehityskeskuksen tavoitteena on Pohjois-Savon asiakastarpeista lähtevän innovaatio-, testaus- ja kehitystoiminnan lisääminen sekä yritysten liiketoiminnan kasvun edistäminen nopeuttamalla innovaatioiden koti- ja varsinkin vientimarkkinoille pääsyä.
  • Hankkeen toteuttaja on Kuopio Innovation, osatoteuttajia Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Kuopion kaupunki.
  • Rahoittajina toimivat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Savon liitto, Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.
  • Hankkeen kesto 1.1.2016-31.12.2017
  • Tietoa rakennerahastosta: Rakennerahastot.fi on verkkopalvelu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille.
 

Rahoittajina toimivat: