Kuopio Innovation

Taking ideas further

Itä-Suomen työturvallisuuden harjoitusalue

Toiminnan vetovastuu on siirtynyt Pelastusopistolle 1.6.2016. Työturvallisuuden harjoitusalueen hankevalmistelu on päättynyt. Hanketta ovat toteuttaneet yhteistyössä Kuopio Innovation ja Pelastusopisto ajalla 1.4.2015–31.5.2016.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Maarit Manninen, Pelastusopisto, maarit.manninen(at)pelastusopisto.fi

Lisätietoja hankkeesta ja sen mediajulkaisuista alla. Tuorein julkaisu (5/2016) luettavissa tästä: Uusi Työturvallisuuden harjoitusalue Kuopioon

 

Itä-Suomen työturvallisuuden harjoitusalue

Työtapaturmilla on laajamittaisia yksilöllisiä, yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Suomessa palkansaajille tapahtuu vuosittain liki 125 000 työtapaturmaa ja keskimääräiseksi työtapaturman kustannukseksi on laskettu noin 8500 euroa.

Itä-Suomen työturvallisuuden harjoitusalueen valmisteluhankkeen tavoitteena on valmistella työturvallisuuden harjoitusalueen toimintakonsepti ja määritellä tuleva organisaatio. Työturvallisuuden harjoitusalue tulee rakentumaan Pelastusopiston harjoitusalueen yhteyteen.

Työturvallisuuden harjoitusalueelle tavoitellaan monipuolista käyttäjäkuntaa yrityksistä, julkistoimijoista, järjestöistä ja oppilaitoksista. Lisäksi sovitaan yhteistyökumppaneiden kanssa harjoituskohteiden rakentamisesta työturvallisuuden harjoitusalueelle.

Työturvallisuuden harjoitusalueella harjoitellaan työturvallisuustaitoja todenkaltaisissa ympäristössä aktiivisessa pienryhmäopetuksessa erilaisia harjoituskohteita hyödyntäen. Käytännön harjoittelu edistää yritysten työntekijöiden työturvallisuuskäytäntöjen oppimista ja omaksumista, jolloin työturvallisuuskäytänteet osataan paremmin huomioida osana päivittäistä työtä ja pystytään vähentämään työtapaturmia aiheuttavia riskejä. Parantunut työturvallisuus lisää työhyvinvointia ja vaikuttaa myönteisesti myös työssä jaksamiseen, kun työ koetaan turvallisemmaksi.

Valmisteluhankkeen tuloksena Kuopiossa toimii monipuolinen työturvallisuuden harjoitusalue, jota hyödyntävät laajasti rakentamisen, teollisuuden ja liikenteen alan yritykset ja yhteisöt sekä julkiset organisaatiot. Lisäksi ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut hyödyntävät työturvallisuuden harjoitusaluetta opiskelijoiden työturvallisuustaitojen opetuksessa.

Työturvallisuuden harjoitusalue rakentuu Pelastusopiston harjoitusalueen yhteyteen. (Kuva: Pelastusopisto)

Aiheesta lisää:

 

Hankkeen perustiedot:

  • Tavoitteena on valmistella työturvallisuuden harjoitusalueen toimintakonsepti ja määritellä tuleva organisaatio. Hankkeen aikana sitoutetaan laaja toimijajoukko harjoitusalueen käyttöön ja rahoittamiseen sekä työturvallisuuden rastikokonaisuuksien rakentamiseen harjoitusalueelle.
  • Hankkeen toteuttavat Kuopio Innovation Oy ja Pelastusopisto. Hankkeen vetovastuu Pelastusopistolla 1.6.2016 alkaen.
  • Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Pelastusopisto, Kuopion kaupunki, Rakennusteollisuus ry/Talonrakennusteollisuus ry, Rakennusteollisuus ry/INFRA ry sekä Rakennusliitto ry.
  • Hankkeen kesto: 1.4.2015-31.5.2016
  • Tietoa rakennerahastosta: Rakennerahastot.fi on verkkopalvelu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille.

Rahoittajina toimivat: