Kuopio Innovation

Taking ideas further

Investointeja Itä-Suomeen 

Itä-Suomen liiketoimintamahdollisuudet ovat nousseet ulkomaisten investoijien mielenkiinnon kohteeksi parin viime vuoden ajan uudella tavalla. Investointeja Itä-Suomeen -hankkeen pilottivaiheen aikana (v. 2014–2015) toistakymmentä sijoittajaa on vieraillut alueella tutustuen paikallisiin yrityksiin ja sijoituskohteisiin. Kiinnostusta on herättänyt erityisesti alueen osaaminen life science, biotalouden ja teknologian alueilla. Pilotin jälkeen on käynnistynyt hankkeen 2. vaihe syyskuussa 2015, jossa tavoitteena on kotiuttaa sijoituksia Itä-Suomen alueelle.

Hankkeen merkittävimpänä tavoitteena on lisätä ulkomaisia investointeja kohdealueilla. Toteutuneiden investointien avulla luodaan uusia työpaikkoja, kasvua alueen nykyisille yrityksille sekä uusia kansainvälisiä liiketoimintaverkostoja ja strategisia kumppanuuksia. 

Investointeja Itä-Suomeen -hanke on Invest in Finlandin koordinoima, kolmen maakunnan yhteinen hankekokonaisuus. Fokuksena on osaamisen kehittäminen ja alueen vahvuuksien esiin nostaminen. Itäsuomalaisten yritysten valmiusastetta kohdata kansainvälisiä sijoittajia kehitetään hankkeen omassa valmennusohjelmassa. 

Lue myös: Field for Growth and Success -raportti

Lisätietoja:

Helvi Väisänen
Asiantuntija
Invest in Finland
Puh. 040 343 3295
helvi.vaisanen(at)investinfinland.fi
 
Anneli Tuomainen, Ph.D.
Asiantuntija / Yrityskehitys, Innovaatioympäristöt
Kuopio Innovation
Puh. 040 501 8030
anneli.tuomainen(at)kuopioinnovation.fi
 
Invest in Finlandin verkkosivut
Verkostokirje
Valmennuskurssitiedote
 

Hankkeen perustiedot:

Rahoittajina toimivat: