Kuopio Innovation

Taking ideas further

Vientiverkostot

Koordinoimme tarvelähtöisiä yritysten vientiverkostoja. Tavoitteena on parantaa yritysten kilpailukykyä, kehittää liiketoimintoja ja löytää kumppaneita.

Kiina / Kuopio-Shanghai yhteistyöverkosto

Yhteistyön ensisijaisena lähtökohtana on tukea Kuopion ja alueen kansainvälistymistä, vahvistaa yhteistyötä sekä edistää yritysten liiketoiminnan kehittymistä ja yritysten välistä yhteistyötä. Kuopion ja Shanghai Pudongin välille onkin tätä varten muodostunut poikkeuksellisen tiivis yhteistyöverkosto. Lue lisää: Kuopio-Shanghai yhteistyöverkosto

Kehittyvät markkinat

Verkoston avulla helpotetaan pk-yritysten kansainvälistymistä ja vienninedistämistä kehittyville markkinoille, hauraisiin valtioihin ja kriisialueille. Tällä hetkellä fokus on Afrikassa. Lue lisää: Kehittyvät markkinat

Kriisialueet ja hauraat valtiot / Human Security Finland  -kriisiliiketoiminnan verkosto

Human Security Finland on kansallinen kehitys- ja kriisiliiketoiminnan verkosto. Verkosto tuottaa palveluja katastrofi- ja konfliktialueille, hauraisiin valtioihin sekä kehitysmaihin tähtäävän liiketoiminnan tukemiseen. Lue lisää: Human Security Finland

Team Finland ja Invest in Finland yhteistyö

Edistämme myös muihin maihin tapahtuvaa yritysten etabloitumista ja vientiverkostoja. Teemme aktiivisesti yhteistyötä kansallisella tasolla muun muassa Team Finland -toimijoiden ja Invest in Finlandin kanssa.